test
söndag, juni 23, 2024

Vår dagliga andliga utövning

INGET är viktigare än att ha en daglig ANDLIG utövning, vare sig det är yoga meditation eller något annat.

Och det är genom den dagliga andliga utövningen som vi verkligen kommer i kontakt med gudomligheten inom oss själva.

Den andlig utövningen som vi känner oss dragna till har även generellt sitt ursprung i det som vi utövat i tidigare liv, kanske som yogi guru, munk, nunna, shaman, präst, prästinna eller något annat.

Oavsett vad, så ger det oss en otrolig skjuts och styrka.

Och det är när vi seriöst dedikerar oss själva till vår dagliga andliga utövning, som vi sänder ut en signal till universum.

Men inte vilken signal som helst, utan en signal som lyser upp hela universum med kärlek, renhet, tacksamhet, ära och sanning.

En signal som visar på en sann sökare, och får alla gudomliga servare av ljuset att komma till service med glädje, passion, iver och kärlek.

Och det är den seriösa, dedikerade, dagliga andliga utövningen som är handen vilken vi sträcker ut mot universum.

En hand som alltid mottas med en överväldigande villkorslös kärlek.

Så upplever du att du inte kommer någonstans på din resa, så börja med att granska dig själv och din dagligt andliga utövning.

Har du ens någon?

Om inte så är det ditt första steg till att seriöst börja gå på vägen mot frihet, läkning och upplysning.

Med kärlek//Angel och guider.

Tips!