onsdag, maj 29, 2024

Skillnaden mellan 3D, 4D och 5D?

3D -Det finns ett DU och DEM, alltså en upplevd DUALITET.

3D är en reaktiv medvetenhetsnivå där du identifierar dig med dina tankar och känslor.

DU agerar ifrån det du tror dig själv vara.

Identifikationen är det som kallas för EGOT.

Detta är alltså: Ditt namn, din ålder, din kön, dina känslor, dina tankar, dina upplevelser, dina framgångar, dina misslyckanden, din familj, vänner, dina ekonomiska tillgångar, ditt yrke, din utbildning, dina upplevelser, din bostad, trauman, dina åsikter, dina bekymmer, dina fördomar, det du tycker om och inte tycker om, din sorg, din ilska, din svartsjuka, din oro, din stress, det du vill ha, det du inte vill ha och så vidare.

Det finns en skillnad mellan BRA och DÅLIGT.

Mellan GOTT och ONT.

Mellan DU och DE och där är alltid du BÄTTRE eller SÄMRE på något sätt.

Så länge det finns en identifikation i samband med det du /tänker/känner/upplever så är det ett uttryck av 3D medvetenhet.

Identifikationen skapar vidare en känsloreaktion som sätter sig som energi i din kropp, detta är det som kallas för smärtkroppen och du finner även ditt KARMA här.

Och så länge vi identifierar oss med det vi upplever, och reagerar på det, så fortsätter vi att skapa tung omedveten energi inom oss.
———————————————————-

4D – DU kan börja urskilja energier och ta dig till NUET.

När man har ett fyrdimensionellt medvetande så har det skapats ett utrymme där du kan se bortom egot, alltså identifikationen med dina tankar och känslor.

Det är en medvetenhetsnivå där du tar dig till NUET och observerar dig själv och din omgivning ifrån det vakna tillståndet.

Istället för att vara helt uppslukad/identifierad av allt du tänker och känner, och sedan helt agera och reagera utifrån det, SÅ kan du istället objektivt iaktta det som sker i ditt sinne och i dina känslor.

Och det är här stora transformationer och läkning börjar att ta sin plats.

I 4D blir det alltså väldigt tydligt VAD SOM ÄR VAD och främst VAD SOM EJ ÄR DU.

Alltså en klar medvetenhet om energier, tankar och känslor som florerar inom dig och utanför dig, UTAN identifikation.

UTAN greppa tag i något och säga det här ÄR JAG.

Du börjar också bli klart medveten om VAD, VARFÖR och HUR du manifesterar in vissa personer och upplevelser i ditt liv.

DU börjar ta ansvar för dina egna känslor och tankar med en klar förståelse att ALLT som sker kommer inifrån dig själv. Ingen kan alltså göra något mot dig.

OCH manifestationer och synkroniciteter börjar nu visa sig starkt.

Du börjar vakna upp till att det finns något större och kan förnimma det i din själ och genom speglingen av ljuset i andra människor.

Du är även medveten om att personer i din omgivning och det kollektiva medvetandet bidrar till mycket av dina faktiska tankar och känslor.

I 4D fluktuerar man ofta fram och tillbaka till 3D
————————————————-

5D—Du ÄR Buddha och Jesus.

Det finns få människor på jorden idag som helt förkroppsligat en femdimensionell medvetenhetsnivå.

Att vara 5D är att vara upplyst, inget mindre än så.

Det är ett varande som ej går att förklara men genom att peka på Buddha och Jesus så kan man få en inneboende känsla för vad det innebär.

Det är ett tillstånd där man lever helt i NUET och bara ÄR en villkorslös oändlig källa av kärlek, stillhet, balans och harmoni.

Tankar används när de behövs.
inte som i 3D där tanke är det som styr en helt.
I 4D så börjar man observera tankarna utan identifikation.
Och i 5D så är man varandet bortom tanke.

Det är dock ej ovanligt att uppleva stunder av 5D känslor, men för att helt förkroppsliga detta medvetande så behöver man ha transcenderat egot, transformerat sin smärtkropp och släppt taget om alla begär.

Med all kärlek//Angel

Tips!