HUR ÄR EN KRAFTFULL LJUSARBETARE?

Den kraftfulla ljusarbetaren är den som ALLTID vågar erkänna och känna sina känslor, oavsett situation och känsla. Det är den som inte gömmer sig bakom roller, masker och försvarsbeteenden, utan bär sitt ego och sitt ljus lika synligt för världen…

Continue reading

DU HAR KRAFTEN TILL ATT TRANSFORMERA DITT EGET LIV.

Det är sådan kraft i transformation att jag fortfarande förundras och häpnar emellanåt. Över hur en blockering som upptagit en sådan stor plats i livet helt kan transformeras bort. Så pass att man knappt minns vad den ens var från…

Continue reading

KANALISERING– MODER AYAHUASCA MED GUIDER

Var stark och bryt igenom barriärer, beteenden och energier och STIG! Stig så högt ni kan och ta i, och stig högre än så. Hör vår sång leda dig igenom mörkret. Genom ditt hjärta. En lykta som lyser upp din…

Continue reading

ATT VÅGA VARA FANTASTISK

Vågar du vara helt fantastisk och stråla ditt fulla ljus utan rädslor? Vågar du expandera din aura så långt du kan nå och öppna ditt hjärta till sin fulla styrka? I ljusets sken väcks många obearbetade känslor hos de människor…

Continue reading